Bioconstrucció: Artifex Balear

bioconstruccion

Artífex Balear és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2002 dedicada a la recuperació i innovació dels oficis i arts de la construcció, la permacultura i la tecnologia apropiada. Ofereixen formació en construcció tradicional i bioclimàtica, permacultura, pedra picada, escultura clàssica i tecnologia apropiada, amb l’objectiu de recuperar el saber fer tradicional i el disseny bioclimàtic adaptat al mediterrani.

URL: http://artifexbalear.org